KRM

Skolehistorisk samling

Gjenstander fra Rogaland

Stavanger skolemuseum dokumenterer og formidler utviklingen av grunnskolen i Rogaland fra 1700-tallet fram til i dag. Museets samlinger består av ca. 8000 gjenstander og 1000 foto.

Alle fotografiene, deler av plansjesamlingen og noen av disse gjenstandene finner du på Digitalt museum i linken til høyre. Av gjenstander er det elevarbeider, lærebøker og andre læremidler, samt inventar og utstyr fra skoler i Rogaland.

De første årene etter etableringen i 1925 fungerte museet også som et pedagogisk senter. Her kunne forlagene vise nye læremidler og lærebøker. En stor del av samlingen er derfor fra 1920 og -30-tallet.

Noen av gjenstandene i samlingen vises i ulike skolehistoriske miljøer i museet: en omgangsskolestue, et klasserom fra 1920-tallet, et klasserom fra 1960-tallet og et sløyd- og håndarbeidsrom. Museet har også et bibliotek med ca.25.000 lærebøker.

Skolemuseets satsingsområde er innsamling av elevarbeider, gjenstander og foto som representerer elevens historie. Museet tar ikke imot lærebøker.