KRM
Utstilling

Tilbud til grupper

Skoletime med frøken Haugen

Skolehistorien forteller om synet på barn, læring, dannelse, og samfunnets skiftende behov for kunnskap og arbeidskraft. Hvor lå skolen i middelalderens Stavanger? Hvordan så det ut i en omgangsskolestue fra 1700-tallet? Hvordan var en skoledag rundt 1910?

Grupper kan besøke skolemuseet for omvisning med rollespill.

Etter en liten omvisning får besøkende låne kostymer, og vi spiller skuespill i det gamle klasserommet. Vi improviserer frem en komprimert skoledag for hundre år siden ledet av museumspedagogen i rollen som myndige frøken Haugen. Bibelhistorie, salmesang og skriving på tavle med griffel er noen av aktivitetene, og det oppstår ofte humoristiske episoder i løpet av undervisningen.

Omvisningen og undervisningen tilpasses alle alderstrinn. Tilbudet er gratis for skoleklasser på dagtid. Pris for grupper på kveldstid oppgis på forespørsel til museet.

For skoleklasser: Les mer om "Undervisning" fra menyen øverst til høyre på siden.