KRM

En skolehistorisk reise

Undervisning

Skolehistorien forteller om synet på barn, læring, dannelse, og samfunnets skiftende behov for kunnskap og arbeidskraft. Hvor lå skolen i middelalderens Stavanger? Hvordan så det ut i en omgangsskolestue fra 1700-tallet? Hvordan var en skoledag rundt 1910?

Etter en omvisning får elevene låne kostymer, og sammen improviserer vi frem en komprimert skoledag for hundre år siden ledet av museumspedagogen i rollen som lærerinne. Bibelhistorie, salmesang og skriving på tavle med griffel er noen av aktivitetene.
For elever fra mellomtrinnet og utover kan man om ønskelig tildele elevene en oppdiktet identitet fra tidlig 1900-tallet som er med på å illustrere forskjellene i samfunnet.

Omvisningen og undervisningen tilpasses alderstrinnet. Dersom klassen jobber med noe spesielt på skolen (for eksempel gangetabellen, historie, religion), kan dette legges inn i undervisningen i den gammeldagse skoletimen.

Tilpasses trinn og kompetansemål.